Regulamin określający zasady zawierana transakcji w sklepie brzozowy-cukier.pl

§ 1 Informacje o sklepie
1. Sklep brzozowy-cukier.pl jest sklepem internetowym, zwanym dalej sklepem, którego właścicielką jest Aldona Reszko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BCLEVER Aldona Reszko z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 48/2, 81-843, NIP 5851267450, wpisaną do CEIDG.
2. Sklep sprzedaje cukier brzozowy (ksylitol pochodzący z brzozy) i inne produkty wspomagające zdrowe odżywianie prezentowane na swojej stronie internetowej.
3. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

§ 2 Wymagania techniczne
1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 3 Rejestracja Użytkownika
1. Zakupów w sklepie dokonywać mogą zarówno użytkownicy zarejestrowani w sklepie, jak i nie zarejestrowani. Rejestracja pozwala śledzić status oraz historię własnych zamówień bezpośrednio na stronie www.brzozowy-cukier.pl, a także zapisać dane do faktury czy wysyłki, oszczędzając tym samym czas Użytkownika przy kolejnych zakupach.
2. Na adres e-mail podany przy rejestracji, który jednocześnie będzie loginem, zostanie przesłane hasło wygenerowane automatycznie.
3. Użytkownik może zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu.
4. Rejestracji użytkownika w sklepie www.brzozowy-cukier.pl można dokonać na dwa sposoby:
a) przed rozpoczęciem zakupów w zakładce SKLEP // TWOJE KONTO podając e-mail do kontaktu;
b) po dodaniu produktów do koszyka i wciśnięciu przycisku „PRZEJDŹ DO KASY”, a następnie wypełniając formularz zamówienia i zaznaczając opcję „STWORZYĆ KONTO?”.
5. Aby korzystać z konta Użykownik musi się zalogować podając login (czyli adres e-mail) oraz hasło.

§ 4 Dokonywanie zakupu

1. Zamówienie użytkowników zalogowanych i niezalogowanych dokonywane może być na dwa sposoby:
a) stronie sklepu przez kliknięcie ikony koszyka (pojawiającej po najechaniu myszką na cenę pod zdjęciem produktu);
b) poprzez kliknięcie zdjęcia produktu, a następnie kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
2. Po dodaniu produktów do koszyka, można zmienić ich ilość lub całkowicie je usunąć. Można użyć do tego wskaźników „+” i „–” lub wpisać dokładną liczbę egzemplarzy każdego produktu w oknie „ILOŚĆ”.
3. Po potwierdzeniu wyboru przyciskiem „PRZEJDŹ DO KASY”, Użytkownik przenoszony jest na stronę zamówienia, gdzie musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia (z wyjątkiem Użytkownika zarejestrowanego, który podał dane już wcześniej), dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu zapłaty.
4. Użytkownik, aby złożyć zamówienie musi na końcu zatwierdzić transakcję przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, który oznacza akceptację warunków i zawarcie umowy sprzedaży. W przeciwnym razie transakcja nie dojdzie do skutku.
5. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach Sklepu oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
6. Sklep dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na swoich stronach internetowych.

§ 5 Dostawa i zapłata

1. Użytkownik może wybrać sposób dostawy zgodnie z ilością zamawianego towaru spośród kilku opcji:
a) dostawę do wybranego paczkomatu (podając w adresie dostawy adres paczkomatu, w którym Użytkownik chce odebrać przesyłkę) za dodatkową opłatą
b) przesyłkę kurierską na wskazany adres za dodatkową opłatą
c) przesyłkę kurierską za pobraniem na wskazany adres za dodatkową opłatą
c) odbiór osobisty w ustalonym wcześniej miejscu bez dodatkowej opłaty
2. Koszty dostawy podane są przy każdej opcji oddzielnie. Opłata za wybraną opcję dostawy doliczana jest automatycznie do kosztu zamówienia.
3. Sklep nie przelicza automatycznie opłaty wg wagi, dlatego Użytkownik powinien wybrać opcję zgodną z zamawianą ilością towaru. Wybranie niewłaściwej klasy wagowej (np. opcji UPS do 1 kg, dla zamówienia na 2,5 kg) wymaga dodatkowych wyjaśnień oraz wyrównania kwoty należnej, co może skutkować znacznym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia z informacją o jego prawach i obowiązkach wynikających z regulaminu sklepu i dokonanego zakupu.
5. W przypadku zakupów powyżej 200 zł przesyłka jest bezpłatna.
6. Użytkownik ma do wyboru w sumie trzy sposoby zapłaty:
a) szybki przelew korzystając z serwisu DotPay (zamówienie jest przekazane do realizacji nie później niż godzinę po dokonaniu przelewu, bez dodatkowej opłaty
b) zwykły przelew bankowy(zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie), bez dodatkowej opłaty
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym, bez dodatkowej opłaty
d) płatność gotówką przy odbiorze od kuriera (tzw. przesyłka za pobraniem), za dodatkową opłatą, uwzględnioną w cenie tej opcji dostawy

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Użytkownik – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Użytkownik – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sklep zwraca Użytkownikowi– konsumentowi należność za zwrócone zamówienie w ustalony sposób:
a) na rachunek wskazany przez Użytkownika
b) poprzez odbiór osobisty ze strony Użytkownika
3. Koszty dokonania zwrotu (czyli np. dostarczenia towaru do Sklepu) pokrywa Użytkownik.
4. Sklep zobowiązuje się oddać pieniądze pobrane za towar w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
5. Prawo do zwrotu nie obejmuje Użytkowników dokonujących zakupu w imieniu firmy, o czym świadczy np. wystawienie rachunku za towar na dane firmowe.
6. Zwrot towaru uwzględniany jest pod warunkiem właściwego opakowania produktu, zapobiegającego zniszczeniu opakowania.

§ 7 Rękojmia
1. Sklep jest zobowiązany uwzględnić roszczenia Użytkownika, jeżeli zamówiony towar posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel jego przeznaczenia podany na stronie internetowej Sklepu, brakuje mu opisanych właściwości, lub został wydany w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Roszczenia mogą dotyczyć:
a) obniżenia ceny – w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad
b) wymiany towaru i pokrycia poniesionych w związku z tym przez kupującego kosztów (do wysokości kosztów opcji dostawy wskazanej przez pracownika Sklepu), o ile Sklep wymieni towar bezzwłocznie
c) zwrotu towaru (do wysokości kosztów opcji dostawy wskazanej przez pracownika Sklepu), pod warunkiem odesłania towaru w stanie nie noszącym znamion użytkowania
2. Jeżeli spośród sprzedanych towarów tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
4. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
5. Jednakże przy sprzedaży na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Użytkownik nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
6. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi sklep dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.
7. Za wady, które nie zostały uznane za główne, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.